Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för fartyg i nationell sjöfart

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter för fartyg i nationell sjöfart (TSFS 20XX:XX). Föreskrifterna innehåller tekniska krav om fartygs utformning och utrustning, hur överensstämmelse med tillämpliga krav ska verifieras, fortlöpande kontrolleras, dokumenteras och rapporteras samt hur fartyg ska genomgå den periodiska tillsynen. Förslaget innebär att dagens föreskrifter ersätts med ett samlat funktionsbaserat regelverk samt att systemet för tillsyn ersätts med ett nytt tillsynssystem som baseras på egenkontroll och som även inkluderar fartyg mellan 5 och 15 meter som används yrkesmässigt.

Taggar:

sjöfart