Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser

Remissen innehåller fem förslag till föreskrifter om utformning och drift av helikopterflygplatser, nämligen: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på mark- eller vattenyta som kräver godkännande, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på mark och vatten som inte kräver godkännande, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om upphöjda helikopterflygplatser, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på plattformar och flytande eller fasta konstruktioner som är omgivna av vatten samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på fartyg. Förslagen, som innebär en anpassning till internationella bestämmelser och till förväntat innehåll i kommande EG-lagstiftning, omfattar företag som bedriver flygplatsverksamhet. Totalt berörs 25 godkända helikopterflygplatser och omkring 80 helikopterflygplatser som inte kräver ett godkännande.