Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och företagsläkare, TSFS 2013:XX, m.m.

Remissen innehåller både förslag till nya föreskrifter och ändringar i befintliga föreskrifter inom luftfartsområdet. Bland annat föreslås ändringar i regler om certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis samt om medicinska undersökningar för dessa liksom förfaranden för allmänläkare och företagsläkare. Transportstyrelsens förslag till nya och ändrade föreskrifter är föranlett av kommissionens förordning (EU) nr. 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 216/2008 som träder i kraft den 8 april 2013 för svensk del, och syftar till att upphäva regler som tas över av EU-regler, samt komplettera och anpassa regler där detta är behövligt.

Remissen innehåller följande förslag till föreskrifter:

 •  Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:80) om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till avancerad flygning med flygplan,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat för fri varmluftsballong och varmluftskepp (FB)
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och behörigheter för flygmaskinister,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis,
 • Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:79) om certifikat för flygledare och flygelev,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om organisationer som handhar utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FSTD) och kvalificering av FSTD,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör,
 • Transportstyrelsens föreskrifter om kabinbesättningsintyg,
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och företagsläkare,
 • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrerade flygskolor för flygplan och helikopter,
 • Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:88) om verksamhet med obemannade luftfartyg (UAS),
 • Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL), och
 • Transportstyrelsens föreskrifter om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis.