Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. som ska ersätta Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:158) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. De föreslagna föreskrifterna innehåller ett flertal förändringar i förhållande till de nu gällande föreskrifterna. Förändringarna föranleds av ändringar i EU-direktiv, körkortslagen (1988:488), körkortsförordningen (1998:980) och önskemål om ökad nykterhet i trafiken.