Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning

Med anledning av att regeringen har föreslagit att marknaden för fordonsbesiktning ska konkurrensutsättas föreslår Transportstyrelsen nya föreskrifter om registrerings-, moped- och lämplighetsbesiktning. Den föreslagna omregleringen innebär att besiktningar i fortsättningen kommer att utföras av näringsidkare som ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC). De föreslagna föreskrifterna avser ersätta ett antal äldre bestämmelser och tillämpningsanvisningar, handböcker m.m.