Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal, m.m.

Remissen innehåller dels förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om utbildning och behörigheter för sjöpersonal och förslag till nya föreskrifter om läkarintyg för sjöfolk, dels förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning. Förslaget innebär att IMO resolutionen STWC Manila införlivas i svensk rätt och medför nya krav för sjöpersonal, redare, utbildningssamordnare och läkare rörande utbildningar, praktik, certifiering och hälsokontroller. Förslaget avser att anpassa sjöpersonalens kompetens för dagens och framtidens tekniskt avancerade fartyg och därmed höja sjösäkerheten. Implementeringen ska vara genomförd senast 1 januari 2012 och sjöpersonalens kompetens ska vara helt anpassad efter de nya reglerna senast 1 januari 2017.