Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon

Det remitterade förslaget bygger huvudsakligen på ett EU-direktiv (2009/126/EG) om återvinning av bensingasångor. Förslaget innebär att alla tankställen som har bensinförsäljning ska installera återföringssystem för de bensinångor som uppkommer vid tankning, s.k. steg II-system. Systemets funktion ska kontrolleras årligen. Konsumenterna ska informeras om att bensinstationen har ett återvinningssystem för bensinångor, exempelvis genom skyltning.

Taggar:

Bensingasångor