Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer

Remissen innehåller ett förslag till ändring i 2 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:26) om traktorer. Ändringarna avser hänvisningar till ett stort antal EU-direktiv om traktorers beskaffenhet och utrustning. Direktiven har anpassats till teknikens utveckling vad gäller typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

Taggar:

traktorer