Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som avser ersätta Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:76) om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B. De föreslagna föreskrifterna reglerar tillstånds-, rapporterings- och innehållskrav för de introduktionsutbildningar som ges handledare och elever vid privat övningskörning för behörighet B.