Förslag till nya föreskrifter för väg 1980, Skåne län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/81644, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till förslag till nya föreskrifter för väg 26, Västra Götalands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/18678, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 272, Uppsala län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17584, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 292, Uppsala län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17619, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Uppsala län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17693, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 55, Uppsala län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17671, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 57, Södermanlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17844, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Uppsala län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17811, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 32, Östergötlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17854, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 50, Östergötlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17863, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 244, Örebro län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17884, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 50, Örebro län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17891, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 250, Västmanlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/18000, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/18016, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 70, Västmanlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/18069, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg E10, Norrbottens län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/24714, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg E10.01, Norrbottens län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/24575, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 26, Jönköpings län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/3037, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 110, Skåne län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/21948, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till nya föreskrifter för väg 109, Skåne län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/18248, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter