Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser för Södermanlands län

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/34543, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende

Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser för Skåne län

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/28967, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Blekinge län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/38457, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Jönköpings län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/8703, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Kronobergs län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/4780, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Gävleborgs län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/ 24897, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Västernorrlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/20648, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Dalarnas län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/24932, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Örebro län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/21086, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Västerbottens län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västerbottens län.

Förslaget innebär att 1 vägsträcka ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 6 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver anges ett antal vägsträckor som inte klarar bärighetsklass 4.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Norrbottens län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Norrbottens län.

Förslaget innebär att 3 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 5 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls.

Förslag till nya föreskrifter för väg 35, Östergötlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2019/112281, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Uppsala län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Uppsala län.

Förslaget innebär att 13 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 8 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Kronobergs län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län.

Förslaget innebär att 15 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 59 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Jönköpings län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Jönköpings län.

Förslaget innebär att 6 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 4 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver finns en ändring som innebär att en delsträcka som tidigare tillhört bärighetsklass 3 nu kan upplåtas som bärighetsklass 1

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Skåne län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Skåne län.

Förslaget innebär att 7 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 7 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Blekinge län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Blekinge län.

Förslaget innebär att 17 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 49 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls.

 

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Västmanlands län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Västmanlands län.

Förslaget innebär att 14 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 4 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Kalmar län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Kalmar län.

Förslaget innebär att 20 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 utan att särskilda villkor ställs och att ytterligare 57 vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 under förutsättning att särskilda villkor avseende hjulkonfiguration i form av dubbelmonterade hjul på fordonen uppfylls. Därutöver finns ett förslag som innebär att det slås fast att en specifik vägsträcka inte klarar högre än bärighetsklass 1

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Östergötlands län

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Östergötlands län.

Förslaget innebär att sex vägsträckor ska tillhöra bärighetsklass 4 samt att ett flertal andra vägsträckor ska utgå ur föreskrifterna. I några fall anges att Trafikverket har för avsikt att ansöka om lokala trafikföreskrifter med begränsningar för axel- och boggityck för kortare delar av de vägsträckor som utgår ur föreskrifterna.

Alla nyheter