Arbetsmiljöverkets förslag till ändring av föreskrifterna (AFS 2000:4) om kemiska arbetsmiljörisker samt av de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna hot mot människors hälsa (SOSFS 2007:11)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.