Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.