Föreskrifter om ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:4) om djurförsök m.m.

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

djurförsök