Förslag om ändring i SWEDACS föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:7) om ackreditering

Rubricerat ärende, ert dnr 09-4454-14, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.

Taggar:

ackreditering