Förslag till ändring av föreskrifter om redovisning av nätverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020-101896, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

(pdf 1 MB)

Taggar:

nätverksamhet