Förslag till ändring i föreskrifter om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4.1.16-10272/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.