Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2006:81) om foder

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

foder