Förslag till föreskrifter avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2021

Rubricerade ärende, ert diarienummer 8-99021 och 8-99130, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)