Förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023 och föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag