Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur m.m.

På grund av semestrar saknar Regelrådet möjlighet att inom angiven tid yttra sig i detta ärende.