Förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

Av remissen framgår att Transportstyrelsen har samrått med Ekonomistyrningsverket enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten i 7 § avgiftsförordningen. Regelrådet avstår därför att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

avgifter