Förslag till föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.