Förslag till Skolverkets föreskrift om nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare 2011

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.