Förslag till Skolverkets föreskrifter om mål och kurser i försöksverksamheten med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.