Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2012:26) om försöksdjur

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

försöksdjur