Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens genomförandebeslut (2013:38)

Remissen inkom till oss den 2 mars 2015 med angiven svarstid den 10 mars 2015. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå och Regelrådets nästkommande sammanträde sker den 18 mars 2015 saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.