Jordbruksverkets förslag till smittförklaringsbeslut mot amerikansk yngelröta och varroa

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 1 december 2016 med angiven svarstid den 8 december 2016 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.