Justitiedepartementets betänkande Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12)

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

penningtvätt