Justitiedepartementets betänkande Penningtvätt – kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12)

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

Kanslisvar (pdf)

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

penningtvätt