Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter om dricksvatten och i verkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage m.m. mot dricksvattenanläggningar

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

dricksvatten