Livsmedelsverkets kompletterande promemoria avseende förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/07219, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller inget förslag på svensk författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Taggar:

dricksvatten