Livsmedelsverkets kompletterande promemoria avseende förslag om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Rubricerade ärende, diarienummer 2015/07219, har remitterats till Regelrådet.

Rubricerad remiss innehåller inget förslag på svensk författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

dricksvatten