Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2018:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende, diarienummer 18Li7033, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

penningtvätt