Remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling och handboken Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.