Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Västerbottens län

Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.