Skatteverkets föreskrifter om värdering av lantbruksenheter vid 2011 års och senare års fastighetstaxeringar

Regelrådet kan av resursskäl inte avge något yttrande i ärendet.