Skatteverkets förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2018 samt förslag till föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2018 års och senare fastighetstaxeringar

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.