Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2016:1927, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

 

Taggar:

statsbidrag