Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 2017

Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Efter kontakt med Ekonomistyrningsverket har det framkommit att de aktuella föreskrifterna Transportstyrelsen föreslår omfattas av denna samrådsskyldighet. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

avgifter