Yttrande över ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539);

 

I remissen föreslås ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen (1988:539). Förslaget innebär bl.a. att nya avgifter införs vid ansökandet om etiskt godkännande av djurförsök. Vidare föreslås en höjning av avgifterna för att ansöka om tillstånd att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur. De som berörs av avgifterna är företag inom läkemedelsindustrin och det biomedicinska området, fisk- och naturvårdsområdet samt universitet och högskolor. Antalet företag som omfattas av förslaget uppgår till 28.

Taggar:

djurförsök