Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget innehåller föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle (reduktionsplikt). Föreskrifterna reglerar hur reduktionsplikt ska uppfyllas, hur reduktionspliktig energimängd, växthusgasutsläpp och koldioxidekvivalenter ska beräknas samt hur redovisning av reduktionsplikt till Energimyndigheten ska ske.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()