Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering

Det remitterade ärendet avser ändringar i ett EG-direktiv. Regelrådets uppdrag är emellertid begränsat till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.

Taggar:

mervärdeskatt