Yttrande över förslag om ändringar i ellagen (1997:857), m.m.

Näringsdepartementets remiss innehåller en rapport från Energimarknadsinspektionen med förslag om att det i ellagen (1997:857) införs ett bemyndigande för regeringen eller nätmyndigheten att meddela föreskrifter om avskrivningstider. Vidare föreslås en förordning om beräkning av kapitalbas samt en förordning om ändringar i elförordningen (1994:1250). Syftet med förslagen är att införa ett system med förhandsreglering av elnätsföretagens avgifter. Avgiftens storlek kommer att fastställas med hänsyn bl.a. till värdet av elnätsföretagets anläggningstillgångar.

Taggar:

ellagen