Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om ekologisk produktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Jordbruksverket föreslår ändringar i myndighetens föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion.

I huvudsak föreslås att certifieringssystemet MarinTrust läggs till som en av de certifieringar som Jordbruksverket erkänner för hållbart fiske samt nya regler för ekologisk produktion av vaktlar.

Ändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag