Yttrande över förslag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

Remissen innehåller förslag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning). De föreslagna ändringarna innebär att en tvåställig sifferkod, s.k. åtgärdsindikator, blir en obligatorisk uppgift vid import av varor som omfattas av restriktioner eller licenser och som deklareras via elektroniska förenklade importdeklarationer.