Yttrande över förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov, föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering

Den 1 juni träder ändringar i revisorslagen (2001:883) och förordningen (1995:665) om revisorer i kraft. Revisorsnämnden föreslår därför ändringar i sina föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov, föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering. Förslaget är tillämpningsföreskrifter till ändringarna i revisorslagen och förordningen om revisorer i kraft och innebär bl.a. att dagens tre revisorskategorier kommer att bli två samt att de nuvarande två examensformerna kommer att ersättas av en examen, revisorsexamen. Vidare föreslås att poängkravet för vissa av de obligatoriska ämnena i den teoretiska utbildningen slopas, att Revisorsnämnden ska ha möjlighet att ställa in även det andra av de två årliga provtillfällena samt vissa förtydliganden och justeringar av de föreskrifter som rör ansökan om att få avlägga revisorsexamen och avgifterna för dessa prov.

Taggar:

revisorslagen