Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter och investeringar i hård- och mjukvara för att ge en bild av näringslivets immateriella investeringar.

Taggar:

statistik