Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser undersökning av företagens utgifter för it (NV0802). Undersökningen avser uppgifter om belyser utgifter och investeringar i hård- och mjukvara inom företagssektorn

Det bakomliggande förslaget

Förslag