Yttrande över förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

 Som framgår av den upprättade konsekvensutredningen leder de föreslagna reglerna till relativt omfattande administrativa kostnader för företag som ansöker om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek eller bedriver sådant apotek. Regelrådet kan dock inte finna annat än att de krav som ställs på berörda företag är en direkt följd av innehållet i den föreslagna lagen om handel med läkemedel. Regelrådet tillstyrker därför förslagen.