Yttrande över Jordbruksverkets tre förslag till ändrade föreskrifter om olika jordbruksrelaterade stöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Innehållet i förslaget

Detta yttrande avser tre av Jordbruksverkets remitterade förslag till ändrade föreskrifter. Dessa förslag avser ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2022:30) om ansökan om jordbrukarstöd, ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:28) om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd samt ändring av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2022:29) om direktstöd och grundvillkor.

Det bakomliggande förslaget

Förslag