Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Det föreslås att lotsavgifterna höjs med cirka fem procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2016:3, SJÖFS 2016:8 och SJÖFS 2017:6 från och med den 1 januari 2018.

Det anges i remissen att höjningen medför att tidigare remitterad föreskrift om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter ändras. Det anges även att i samband med förslaget sker en konsolidering av det tidigare remitterade förslaget med SJÖFS 2016:8 och SJÖFS 2017:7.