Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidigare remitterat förslag av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter. Det föreslås att lotsavgifterna höjs med cirka fem procent från gällande avgiftsnivåer i SJÖFS 2016:3, SJÖFS 2016:8 och SJÖFS 2017:6 från och med den 1 januari 2018.

Det anges i remissen att höjningen medför att tidigare remitterad föreskrift om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter ändras. Det anges även att i samband med förslaget sker en konsolidering av det tidigare remitterade förslaget med SJÖFS 2016:8 och SJÖFS 2017:7.