Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 ska en undersökning av strukturen i jordbruket genomföras i EU:s medlemsländer under 2013 och 2016. Därutöver ska en årlig djurräkning ske. Jordbruksverket har valt att samordna undersökningarna genom ett samlat blankettutskick. Förutom för att uppfylla EU:s krav används undersökningarna för att uppdatera nationella register för officiell statistik och som urvalsram för andra undersökningar.